Det här gör crown ! support Lomma Vindsurfing's clubhouse construction! view Per Lindell's profile on LinkedIn
 • Översättning inom alla fackområden, till och från de för svenska vidkommanden vanligaste EU-språken (se här)
 • Korrekturläsning rättning av såväl syntax (grammatik, stavning, språkvetenskap) som semantik (ordval, språklig korrekthet och innebörd), i de för svenska vidkommanden vanligaste EU-språken
 • Utlandskorrespondens och affärskontakter med utlandet samt treparts simultantolkning, i de skandinaviska språken samt i engelska, tyska, franska och italienska
 • Teknikinformation och tekniska manualer, handledningar, brieflets och marketingmaterial, innefattande research, funktionell och grafisk design, authoring och översättning, i de för svenska vidkommanden vanligaste EU-språken och vi behärskar de vanligaste medierna för presentation och publicering, allt ifrån MS Office alla delar till multimedia, interaktiv 3D-animation och webben
 • Hjälp med att skriva uppsats/papers, CV/kompetensprofil, ansökan (personligt brev), säljbrev (intresseanmälan/spontanansökan) m m i de skandinaviska språkensamt i engelska, tyska, franska och italienska
 • Interaktiva språkträningsprogram, grammatikguider och undervisningstöd lanseras inom kort, under uppstartsskedet huvudsakligen i engelska och franska
 • Erfaren och kreativ kompetens för projektledning, informationslogistik, design, utveckling och drift av webbsajter och informations- & kommunikationssystem med eller utan IT-stöd flerspråkiga eller på svenska som stöd för er språkliga verksamhet eller integrerad i er kärnverksamhet. Uthyrning av webbplats och databas, samt utbildning, dokumentation, administration och förvaltning
 • Databasexpertis som erbjuder 1) lösningar för att samla era fragmenterade, ofta svårtolkade och bökiga information-sets i ett enda välstrukturerat databas repository, fakta-&-dimension star scheme för Business Intelligence (BI) eller vad helst annat, samt att bygga intuitiva, korvspadsklara interface för dessa; 2) verktyg för att söka, bygga rapporter och grafisk output interaktivt eller schemalagt, samt integrera dessa i din miljö; 3) know-how på hur att bygga interaktiva interface för att administrera & monitorera era databaser och information sets samt deras integration & interaktion med omvärlden

 • iMine! & iLogs! erbjuds som molntjänster (datormoln, Cloud Service, SaaS, Software on Demand) vilket betyder att
  INGEN INSTALLATION BEHÖVER GÖRAS PÅ ER(A) DATOR(ER)!
 
Fyll i formuläret. På det sättet får du din förfrågan eller beställning behandlad snabbt och enkelt.
Önskar du erhålla ett prisförslag med tidsestimat och översättning extra snabbt så bockar du för rutan "Expressbehandling, tack".
 
Steg 1. Önskar du en översättning anger du det språk som texten är skriven på och det språk som du önskar översättning till. För korrekturläsning blir till-språk samma som från-språk.
Här anger du också om du först vill ha ett prisförslag med tidsestimat.
Steg 2. Fyll i inputfälten med namn, adress och e-postadresser. Denna information använder crown för fakturor.
Prisförslag med tidsestimat eller resultatet av utfört arbete kommer att levereras tillsammans med källtexten till din e-postadress eller brevpostadress som du anger här.
Steg 3. Du kan välja att få en fil bearbetad som du har på hårddisken, t ex en Word-, PDF- eller vanlig textfil.
Har du flera filer kan du komprimera/zippa dessa och skicka som 1 fil.
Skickar du filen i ett annat format så ange vilket i Text-fältet.
Om du förutom eller i st f översättning vill få korrekturläsning, annan hjälp, information etc, så skriv detta i Text-fältet.
 
Sedan skickas prisförslaget eller resultatet av utfört arbete till din e-postadress eller bostad.
 
Klicka  här  för att fortsätta.
 
view Per Lindell's profile on LinkedIn support Lomma Vindsurfing's clubhouse construction!