Referenser

Några av våra kunder under den tid vi varit igång hittills:

Tetra Pak
Ericsson
IKEA
IKANO
DataLogic
Lantmännen
EC Utbildning
RSV
Skatteförvaltningen
Malmö kommun
UMAS (SUS)
FMT Gate Support Systems
Optimore Net Solutions
Helsingborgs Dagblad
Starweb Ehandelslogik
Aardvark Translations
Daccab
Comp Media
Didakta-förlaget
Lunds Universitet
Kristianstads Högskola
studenter vid högre lärosäten
studenter vid gymnasieskolor
kulturföreningar och utbildningsanordnare
privatpersoner och ideella verksamheter