Varför välja crown ?

Vi levererar perfekta översättningar inom alla ämnesområden till marknadens ojämförligt lägsta priser - snabbt, pålitligt och professionellt.
Vi erbjuder studentpaket till minimala och förhandlingsbara priser anpassade till studenters begränsade ekonomi.
Vi är en relativt liten språkkonsult - enda skillnaden mellan oss och en annan 100% seriös och kvalitetssäker, men dyrare och ofta stor aktör är priset. I alla andra avseenden är vi minst lika bra och har ambitionen att vara billigast och bäst, icke minst i fråga om vår kundservice.
En slimmad, effektiv, metodisk, prestigelös och ständigt lärande organisation med en säregen internationell laganda gör detta möjligt.

Vi garanterar följande:

  • Att era översättningar levereras senast på den tidpunkt som avtalats
  • Att översättningen utförs av översättare med målspråket som modersmål, och som har rätt bakgrundskunskap och erfarenhet i ämnet. Översättningen sker alltid i samarbete också med översättare med källspråket som modersmål
  • Vi ställer stora krav på de översättare som önskar ingå i vårt nätverk. De som vi godkänner är motiverade och önskar bibehålla god kontakt med oss och våra kunder
  • Våra kunder har vårt fulla stöd. En nöjd kund är en återkommande kund.

Från vår projektledaravdelning skickar vi således er(a) text(er) till bäst lämpad(e) källspråk- och fackkunnig(a) översättare med målspråket som modersmål, översätts till målspråket, och skickas sedan vidare till en målspråk- och fackkunnig redigerare med källspråket som modersmål, för att slutligen levereras till er. Det innebär att om ett dokument t ex ska översättas från franska till engelska så sker följande: Först involveras en översättare med engelska som modersmål, i typfallet en britt eller amerikan boende i Frankrike. Sedan involveras en redigerare med franska som modersmål, i typfallet en fransman boende i Storbritannien eller USA. Ställs det krav på EU-kunskaper inom olika områden så involveras endast översättare som förutom att äga aktuell kompetens också bor i ett EU-land sedan flera år. Vårt mål är att ge er den bästa tänkbara servicen ur alla aspekter. Vi förstår hur viktigt varje projekt är, och vi är säkra på att vår kvalitetsstyrning garanterar en perfekt översättning. 

crown  -  snabb, pålitlig och professionell !